آغاز ثبت نام دوره ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد

آغاز ثبت نام دوره ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد


ثبت نام دوره آموزشی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد آغاز شد.

اطلاعیه آزمون پاياني مجدد دوره روشهای اصلاح و تغییر رفتار

اطلاعیه آزمون پاياني مجدد دوره روشهای اصلاح و تغییر رفتار


آزمون پایانی دوره راهبردهای روشهای اصلاح و تغییر رفتار مجدداً برگزار می شود.

اطلاعیه آزمون پاياني دوره روشهای اصلاح و تغییر رفتار

اطلاعیه آزمون پاياني دوره روشهای اصلاح و تغییر رفتار


آزمون پایانی دوره روشهای اصلاح و تغییر رفتار بزودی برگزار می شود.

آغاز ثبت نام دوره روشهای اصلاح و تغییر رفتار

آغاز ثبت نام دوره روشهای اصلاح و تغییر رفتار


ثبت نام دوره آموزشی روشهای اصلاح و تغییر رفتار آغاز شد.