اطلاعیه آزمون پايانی مجدد دوره احکام زندگی در اسلام

اطلاعیه آزمون پايانی مجدد دوره احکام زندگی در اسلام


آزمون پایانی دوره احکام زندگی در اسلام مجدداً برگزار می شود.

اطلاعیه آزمون پاياني دوره احکام زندگی در اسلام

اطلاعیه آزمون پاياني دوره احکام زندگی در اسلام


آزمون پایانی دوره احکام زندگی در اسلام بزودی برگزار می شود.

اطلاعیه آزمون پايانی مجدد دوره شناخت دانش و پیشرفت های روز دنیا

اطلاعیه آزمون پايانی مجدد دوره شناخت دانش و پیشرفت های روز دنیا


آزمون پایانی دوره شناخت دانش و پیشرفت های روز دنیا مجدداً برگزار می شود.

آغاز ثبت نام دوره آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس

آغاز ثبت نام دوره آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس


ثبت نام دوره آموزشی آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس آغاز شد.