آغاز ثبت نام دوره راهبردهای توسعه آموزش مجازی در سازمانها

آغاز ثبت نام دوره راهبردهای توسعه آموزش مجازی در سازمانها


ثبت نام دوره آموزشی راهبردهای توسعه آموزش مجازی در سازمانها آغاز شد.

اطلاعیه آزمون پايانی مجدد دوره تبیین سیاستهای کلی نظام اداری کشور ابلاغی مقام معظم رهبری

اطلاعیه آزمون پايانی مجدد دوره تبیین سیاستهای کلی نظام اداری کشور ابلاغی مقام معظم رهبری


آزمون پایانی دوره تبیین سیاستهای کلی نظام اداری کشور ابلاغی مقام معظم رهبری و راهکارهای اجرائی آن مجدداً برگزار می شود.

اطلاعیه آزمون پاياني دوره تبیین سیاستهای کلی نظام اداری کشور ابلاغی مقام معظم رهبری

اطلاعیه آزمون پاياني دوره تبیین سیاستهای کلی نظام اداری کشور ابلاغی مقام معظم رهبری


آزمون پایانی دوره تبیین سیاستهای کلی نظام اداری کشور ابلاغی مقام معظم رهبری و راهکارهای اجرائی آن بزودی برگزار می شود.

اطلاعیه آزمون پايانی مجدد دوره آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس

اطلاعیه آزمون پايانی مجدد دوره آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس


آزمون پایانی دوره آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس مجدداً برگزار می شود.