آغاز ثبت نام دوره شناخت دانش و پیشرفت های روز دنیا

آغاز ثبت نام دوره شناخت دانش و پیشرفت های روز دنیا


ثبت نام دوره آموزشی شناخت دانش و پیشرفت های روز دنیا آغاز شد.

اطلاعیه آزمون پاياني مجدد دوره جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن

اطلاعیه آزمون پاياني مجدد دوره جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن


آزمون پایانی دوره جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن مجدداً برگزار می شود.

اطلاعیه آزمون پاياني دوره جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن

اطلاعیه آزمون پاياني دوره جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن


آزمون پایانی دوره جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن بزودی برگزار می شود.

آغاز ثبت نام دوره احکام زندگی در اسلام

آغاز ثبت نام دوره احکام زندگی در اسلام


ثبت نام دوره آموزشی احکام زندگی در اسلام آغاز شد.