آغاز ثبت نام دوره جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن

آغاز ثبت نام دوره جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن


ثبت نام دوره آموزشی جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن آغاز شد.

اطلاعیه آزمون پاياني مجدد دوره ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد

اطلاعیه آزمون پاياني مجدد دوره ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد


آزمون پایانی دوره ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد مجدداً برگزار می شود.

آغاز ثبت نام دوره آداب و اسرار نماز

آغاز ثبت نام دوره آداب و اسرار نماز


ثبت نام دوره آموزشی آداب و اسرار نماز آغاز شد.

اطلاعیه آزمون پاياني دوره ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد

اطلاعیه آزمون پاياني دوره ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد


آزمون پایانی دوره ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد بزودی برگزار می شود.