اطلاعیه آزمون پايانی مجدد دوره آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس

اطلاعیه آزمون پايانی مجدد دوره آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس


آزمون پایانی دوره آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس مجدداً برگزار می شود.

اطلاعیه آزمون پاياني دوره آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس

اطلاعیه آزمون پاياني دوره آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس


آزمون پایانی دوره آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس بزودی برگزار می شود.

قطع دسترسی شرکت کنندگان شهرداری های استان اصفهان

قطع دسترسی شرکت کنندگان شهرداری های استان اصفهان


خدمات آموزش مجازی به همکاران شهرداریهای استان اصفهان، به جز پرسنل شهرداری کاشان، بزودی قطع می شود.

آغاز ثبت نام دوره تبیین سیاستهای کلی نظام اداری کشور ابلاغی مقام معظم رهبری و راهکارهای اجرائی آن

آغاز ثبت نام دوره تبیین سیاستهای کلی نظام اداری کشور ابلاغی مقام معظم رهبری و راهکارهای اجرائی آن


ثبت نام دوره آموزشی تبیین سیاستهای کلی نظام اداری کشور ابلاغی مقام معظم رهبری و راهکارهای اجرائی آن آغاز شد.