دوره های آموزشی 
timeشنبه، 8 مهر، 1396 hits210writeradmin


آزمون پایانی دوره "احکام زندگی در اسلام" که در هفته جاری برگزار شد، برای بار دوم برگزار می شود.

دوره های آموزشی 
timeيکشنبه، 2 مهر، 1396 hits249writeradmin


شرکت کنندگان محترم دوره احکام زندگی در اسلام، با سلام و احترام؛

نظر به اتمام این دوره در هفته جاری، مطابق برنامه ریزی صورت گرفته؛ آزمون پایانی این دوره بصورت هماهنگ و در یک روز و به روش مجازی (از طریق همین سایت) برگزار خواهد شد.

سوالات آزمون از متن دروس دوره طراحی شده و از فایلهای ضمیمه دوره سوالی طرح نخواهد شد. همچنین به اطلاع می رساند که آزمون مذکور بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش کارکنان شهرداری کاشان انجام خواهد شد.

دوره های آموزشی 
timeدوشنبه، 27 شهريور، 1396 hits238writeradmin


آزمون پایانی دوره "شناخت دانش و پیشرفت های روز دنیا" که در هفته جاری برگزار شد، برای بار دوم برگزار می شود.

دوره های آموزشی 
timeشنبه، 25 شهريور، 1396 hits378writeradmin


ششمین دوره ی آموزش مجازی سال 1396 شهرداری کاشان با عنوان "آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس" آغاز شد. شرکت در این دوره محدودیتی ندارد و همه همکاران از تمامی شهرداری های استان می توانند در آن شرکت کنند.

دوره های آموزشی 
timeدوشنبه، 20 شهريور، 1396 hits271writeradmin


شرکت کنندگان محترم دوره شناخت دانش و پیشرفت های روز دنیا، با سلام و احترام؛

نظر به اتمام این دوره در هفته جاری، مطابق برنامه ریزی صورت گرفته؛ آزمون پایانی این دوره بصورت هماهنگ و در یک روز و به روش مجازی (از طریق همین سایت) برگزار خواهد شد.

سوالات آزمون از متن دروس دوره طراحی شده و از فایلهای ضمیمه دوره سوالی طرح نخواهد شد. همچنین به اطلاع می رساند که آزمون مذکور بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش کارکنان شهرداری کاشان انجام خواهد شد.

دوره های آموزشی 
timeدوشنبه، 23 مرداد، 1396 hits433writeradmin


پنجمین دوره ی آموزش مجازی سال 1396 شهرداری کاشان با عنوان "شناخت دانش و پیشرفت های روز دنیا" آغاز شد. شرکت در این دوره محدودیتی ندارد و همه همکاران از تمامی شهرداری های استان می توانند در آن شرکت کنند.

دوره های آموزشی 
timeسه شنبه، 10 مرداد، 1396 hits249writeradmin


آزمون پایانی دوره "جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن" که در هفته جاری برگزار شد، برای بار دوم برگزار می شود.

دوره های آموزشی 
timeجمعه، 6 مرداد، 1396 hits270writeradmin


شرکت کنندگان محترم دوره جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن، با سلام و احترام؛

نظر به اتمام این دوره در هفته جاری، مطابق برنامه ریزی صورت گرفته؛ آزمون پایانی این دوره بصورت هماهنگ و در یک روز و به روش مجازی (از طریق همین سایت) برگزار خواهد شد.

سوالات آزمون از متن دروس دوره طراحی شده و از فایلهای ضمیمه دوره سوالی طرح نخواهد شد. همچنین به اطلاع می رساند که آزمون مذکور بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش کارکنان شهرداری کاشان انجام خواهد شد.

دوره های آموزشی 
timeجمعه، 23 تير، 1396 hits469writeradmin


چهارمین دوره ی آموزش مجازی سال 1396 شهرداری کاشان با عنوان "احکام زندگی در اسلام" آغاز شد. شرکت در این دوره محدودیتی ندارد و همه همکاران از تمامی شهرداری های استان می توانند در آن شرکت کنند.

دوره های آموزشی 
timeچهارشنبه، 14 تير، 1396 hits290writeradmin


آزمون پایانی دوره آداب و اسرار نماز که در هفته جاری برگزار شد، برای بار دوم برگزار می شود.


اخبار 134 (14 صفحه | در هر صفحه 10)