دوره های آموزشی 
timeشنبه، 18 آذر، 1396 hits273writeradmin


هشتمین دوره ی آموزش مجازی سال 1396 شهرداری کاشان با عنوان "راهبردهای توسعه آموزش مجازی در سازمانها" آغاز شد. مطابق با اطلاع رسانی صورت گرفته از قبل، شرکت در این دوره صرفاً مخصوص همکاران شهرداری کاشان است.

دوره های آموزشی 
timeدوشنبه، 13 آذر، 1396 hits119writeradmin


آزمون پایانی دوره "تبیین سیاستهای کلی نظام اداری کشور ابلاغی مقام معظم رهبری و راهکارهای اجرائی آن" که در هفته جاری برگزار شد، برای بار دوم برگزار می شود.

دوره های آموزشی 
timeسه شنبه، 7 آذر، 1396 hits148writeradmin


شرکت کنندگان محترم دوره تبیین سیاستهای کلی نظام اداری کشور ابلاغی مقام معظم رهبری و راهکارهای اجرائی آن، با سلام و احترام؛

نظر به اتمام این دوره، مطابق برنامه ریزی صورت گرفته؛ آزمون پایانی این دوره بصورت هماهنگ و در یک روز و به روش مجازی (از طریق همین سایت) برگزار خواهد شد.

سوالات آزمون از متن دروس دوره طراحی شده و از فایلهای ضمیمه دوره سوالی طرح نخواهد شد. همچنین به اطلاع می رساند که آزمون مذکور بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش کارکنان شهرداری کاشان انجام خواهد شد.

دوره های آموزشی 
timeپنج شنبه، 25 آبان، 1396 hits221writeradmin


آزمون پایانی دوره "آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس" که در هفته جاری برگزار شد، برای بار دوم برگزار می شود.

دوره های آموزشی 
timeيکشنبه، 21 آبان، 1396 hits271writeradmin


شرکت کنندگان محترم دوره آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس، با سلام و احترام؛

نظر به اتمام این دوره در هفته جاری، مطابق برنامه ریزی صورت گرفته؛ آزمون پایانی این دوره بصورت هماهنگ و در یک روز و به روش مجازی (از طریق همین سایت) برگزار خواهد شد.

سوالات آزمون از متن دروس دوره طراحی شده و از فایلهای ضمیمه دوره سوالی طرح نخواهد شد. همچنین به اطلاع می رساند که آزمون مذکور بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش کارکنان شهرداری کاشان انجام خواهد شد.

دوره های آموزشی سامانه آموزش کارکنان 
timeچهارشنبه، 3 آبان، 1396 hits427writeradmin


همکاران عزیز شهرداریهای استان اصفهان، عضو در سامانه آموزش مجازی شهرداری کاشان
ضمن عرض سلام و احترام و سپاس از همراهی شما بزرگواران در مدت زمان ارائه خدمات آموزشی

باستحضار می رساند شهرداری کاشان در راستای تعمیم مباحث آموزشی به کلیه کارکنان در سال 1390 اقدام به طراحی و راه اندازی این سامانه جهت کارکنان خود نمود و در این مسیر موفق به برگزاری بیش از 60 عنوان دوره آموزشی مصوب کمیته راهبردی سازمان شهرداریها گردید.

دوره های آموزشی 
timeيکشنبه، 30 مهر، 1396 hits296writeradmin


هفتمین دوره ی آموزش مجازی سال 1396 شهرداری کاشان با عنوان "تبیین سیاستهای کلی نظام اداری کشور ابلاغی مقام معظم رهبری و راهکارهای اجرائی آن" آغاز شد. شرکت در این دوره محدودیتی ندارد و همه همکاران از تمامی شهرداری های استان می توانند در آن شرکت کنند.

دوره های آموزشی 
timeشنبه، 8 مهر، 1396 hits255writeradmin


آزمون پایانی دوره "احکام زندگی در اسلام" که در هفته جاری برگزار شد، برای بار دوم برگزار می شود.

دوره های آموزشی 
timeيکشنبه، 2 مهر، 1396 hits283writeradmin


شرکت کنندگان محترم دوره احکام زندگی در اسلام، با سلام و احترام؛

نظر به اتمام این دوره در هفته جاری، مطابق برنامه ریزی صورت گرفته؛ آزمون پایانی این دوره بصورت هماهنگ و در یک روز و به روش مجازی (از طریق همین سایت) برگزار خواهد شد.

سوالات آزمون از متن دروس دوره طراحی شده و از فایلهای ضمیمه دوره سوالی طرح نخواهد شد. همچنین به اطلاع می رساند که آزمون مذکور بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش کارکنان شهرداری کاشان انجام خواهد شد.

دوره های آموزشی 
timeدوشنبه، 27 شهريور، 1396 hits295writeradmin


آزمون پایانی دوره "شناخت دانش و پیشرفت های روز دنیا" که در هفته جاری برگزار شد، برای بار دوم برگزار می شود.


اخبار 141 (15 صفحه | در هر صفحه 10)