آرشیو مطالب شهريور 1394


مطالب خبرینظر مشاهدهتاریخانتخاب ها
برگزاری مجدد آزمون دوره فرهنگ و رفتار اجتماعی05751394/6/30 ویرایش قابل چاپ  ارسال مطلب به یک دوست
آغاز ثبت نام دوره استاد بزرگی یاهومیل07071394/6/27 ویرایش قابل چاپ  ارسال مطلب به یک دوست
دوره های آموزشی اختیاری، خدمتی جدید در آموزش کارکنان011551394/6/27 ویرایش قابل چاپ  ارسال مطلب به یک دوست
آغاز ثبت نام دوره شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی012651394/6/22 ویرایش قابل چاپ  ارسال مطلب به یک دوست
اطلاعیه آزمون پایانی دوره فرهنگ و رفتار اجتماعی016721394/6/21 ویرایش قابل چاپ  ارسال مطلب به یک دوست
آغاز دوره مدیریت مشارکتی09161394/6/19 ویرایش قابل چاپ  ارسال مطلب به یک دوست
لطفا ماه مورد نظر را انتخاب کنید :


 


[ برگشت به صفحه اول آرشیو | نمایش کلیه مطالب ]